Der er stort pres på vores kundeservice i øjeblikket. Du kan derfor forvente en lang ventetid.

Bortkommet bagage

Vi gør vores bedste for at få alle passagerers bagage med til slut-destinationen, men nogle gange mistes bagage eller passagerer glemmer deres ting ombord på vores fly.

I Grønland

Kontakt stationen eller lufthavnen, hvis din bagage ikke er nået frem. Vis din kvittering, bagage-tag’en, der er fastgjort til rejseplanen og beskriv bagagen grundigt. 

I København

Kontakt Aviators serviceskranke i bagagehallen. Vis kvitteringen, bagage-tag’en, og beskriv bagagen udførligt.

Du skal henvende dig til samme personale, hvis din bagage er blevet beskadiget under rejsen.

I Island

Skal du forhører dig hos personalet ved informationsskranken. 

Eventuel erstatning

Husk at få en skriftlig bekræftelse på, at du har anmeldt bagage som bortkommet eller beskadiget. Den skal dit forsikringsselskab bruge.

Har du glemt noget om bord?

I København henviser vi til

Hittegodskontoret
Københavns Politi
Politigården
1567 København V
Tlf. +45 3874 8822
eller e-mail: kbh-lost@politi.dk