Der er stort pres på vores kundeservice i øjeblikket. Du kan derfor forvente en lang ventetid.

Job og uddannelse

Air Greenland har en stolt tradition for at forstå de særlige behov Grønland har til luftfart. Virksomheden servicerer Grønlands befolkning, turister og erhvervskunder under de forhold, som naturen og afstanden mellem byer og bygder skaber. Dette gør virksomheden til et af verdens mest komplekse luftfartselskaber. Virksomhedens ca. 450 ansatte bidrager til en omsætning på 1,2 mia. kr. Årligt. Ca. 75 % af de ansatte har arbejdsplads i Nuuk, resterende langs kysten og i København. Grønlandsk er Air Greenlands førstesprog, hernæst kommer dansk og engelsk.

Har du spørgsmål til en stilling, eventuelt vedrørende arbejdspladsen eller fysiske forhold, er du meget velkommen til at kontakte HR afdelingen på mail hr@airgreenland.gl eller telefon 343434.

Læs vores privatlivspolitik for jobsøgere ved ansøgning om job i Air Greenland her.

Ledige stillinger og ansøgninger

ledige-stillinger-hos-air-greenland

 • Aktuelle jobopslag

 • Opret jobagent

Uddannelse

Stewardesse, flymekaniker, pilot, trafikassistent. En uddannelse hos os er en uddannelse til fremtiden.

 

 • Pilot

   

  En pilots daglige arbejde består i:

  - At tilrettelægge og gennemføre rute- og charterflyvninger.

  - At tjekke flyet så det er fuldt luftdygtigt, herunder beregning af den rette mængde brændstof til en flyvetur og dobbelttjekke om alle passagererne er kommet ombord.

  - At gennemføre flyvningen på det højst mulige sikkerhedsniveau.

  Piloter skal være indstillet på at arbejde på alle døgnets tider.

  Uddannelsen:

  - Varer i 2 år og foregår på en flyveskole i Danmark.

  - Består af både teori og praktisk flyvning i et integreret forløb, hvor både undervisning og prøveaflæggelse består af teoretiske fag, praktisk flyvning og simulatorflyvning.

  - Er inddelt i faser, der hver afsluttes med opnåelse af forskellige certifikater som bl.a. er erhvervsflyvercertifikat, MCC-certifikat samt Type Rating på Dash 8.

  Kvalifikation og krav til uddannelsen:

  - GU-eksamen med engelsk og matematik på B-niveau og med mindst 7 i gennemsnit i hvert fag (ny skala).

  - Alternativt skal du som minimum have HF-enkeltfagsprøve i dansk og på B-niveau have engelsk og matematik med mindst 7 i hvert fag (ny skala)

  - Ren straffeattest

  - Aldersgrænse på 35 år og godt helbred (dokumenteres af flyvelæge).

  Økonomi:

  - Pilotaspiranter er berettiget til at få SU af Grønlands Selvstyre, hvis man er hjemmehørende i Grønland og lever op til selvstyrets krav.

  Ansøgning om optagelsesprøve:

  - Ansøgning sendes til Det Grønlandske Hus i København senest d. 1. marts.

  - Se mere i deres hjemmeside på: http://www.sumut.dk/ 

  - Til optagelsesprøven skal man bestå en obligatorisk optagelsesprøve af intelligensmæssig, psykomotorisk, og psykologisk karakter.

  - Sideløbende skal man opnå en tilfredsstillende lægeerklæring til erhvervsflyvercertifikat(Mecical Class1 ).

  Du kan se mere om uddannelsen på følgende: https://sunngu.gl/da/Videregaende/Saerlige-vilkaar/Fastvinge

   

  Ansøgningen om at blive optaget på uddannelsen som pilotaspirant sendes til Det Grønlandske Hus i København, hvorefter de, i samarbejde med Air Greenland, forestår en udvælgelse af 2 pilotaspiranter for at sikre de bedst egnede kandidater til uddannelsen.

 • Cabin Crew

  En Cabin Crews daglige arbejde består i:

  - Har ansvarsområder i at give kunder en excellent serviceoplevelse så de føler sig tilpas og trygge under en flyvetur.

  - Sørger for flypassagerernes sikkerhed altid er i top.

  - Serverer mad og drikke (på atlantruten og visse indenrigsruter) ombord.

  - Man skal være indstillet på at arbejde alle tider i døgnet.

  Uddannelsen:

  - Grunduddannelsen er et teoretisk kursusforløb på henholdsvis 3 uger for Grønland, og 4 uger for København.  Der påbegyndes flyvninger under observation af en supervisor af 1 uges varighed, hvis man har bestået grundforløbet.

  - Uddannelsen omfatter bl.a. kursus i: Excellent kundeservice, brandbekæmpelse og røgtræning, overlevelsestræning, førstehjælp, håndtering af passagerer, kommunikation, farlig gods mm.

  En stor del af uddannelsen foregår på engelsk.

  Kvalifikation og krav til uddannelsen:

  - Præsentabelt og et behageligt fremtrædende ydre, herunder være venlig og imødekommende. Man skal være fleksibel og have en stor interesse for andre mennesker. 

  - Man kan bevare overblikket og roen i stressede situationer samt kunne have mange bolde i luften.

  - Man skal være fyldt 21 år på ansøgningstidspunktet.

  - Gennemført en skoleuddannelse eller tilsvarende faguddannelse

  - Et alment godt helbred, såvel fysisk som psykisk (dokumenteres af vores flyvelæge)

  - Kunne svømme mindst 200 m (Praktisk prøve indgår i uddannelsesforløbet)

  - Ren straffeattest

  - Være minimum 160 cm høj og med en normalvægt i forhold til højden

  Økonomi:

  - Der optjenes ingen løn under uddannelsen, men i visse tilfælde udbetales der dagpenge.

   Baser for Cabin Crew er p.t. Nuuk, Ilulissat og København.

  Ansøgning:

  - Der laves en ansøgning når der er lagt et stillingsopslag op på vores hjemmeside, der er ikke en fast ansøgningsfrist, men som udgangspunkt startes der nye hold om foråret.

  - Kontakt Air Greenland på +299 34 34 34 eller på hr@airgreenland.gl for mere info.

 • Flymekaniker

  En flymekanikers daglige arbejde består i:

  - Udfører fastlagte inspektioner.

  - Foretage forebyggende vedligeholdelse, herunder fejlsøge og fejlrette af fly/helikoptere.

  - Komponentudskiftninger

  - Funktionsafprøvninger af elektroniske og mekaniske kontrolsystemer på både fastvingede fly og helikoptere.

  - Arbejdet udføres for det meste i hangarer, men kan også foregå udendørs.

  - Sikkerheden for både personalet og det udførte arbejde prioriteres meget højt.

   

  Uddannelsen og praktik:

  - Varer 4½ år inkl. grundforløb og veksler mellem praktik i Air Greenland og skoleophold på TEC i Hvidovre.

  - Uddannelsen startes med en introduktionskursus på 1 uge i Nuuk, som efterfølges med 20 ugers grundforløb på TEC i Hvidovre. Senere kommer der yderligere 6 skoleperioder a 10 ugers varighed, 1 a 7 ugers varighed, 1 a 8 ugers varighed og 5 a 9 ugers varighed, som alle afsluttes med eksaminer.

  - Fag på skolen: Bl.a. Aerodynamik, motorer, flystruktur og flyinstrumenter. Du har også fag som dansk, engelsk, fysik matematik og elektronik.

  - Praktikperioder gennemføres i Air Greenlands hangarer, komponentværk­sted, motorværksted, elektronikværksted og pladeværksted under ledelse af et velkvalificeret personale.

   

  Kvalifikation og krav til uddannelsen:

  - Bestået GU med tilfredsstillende resultat, eller bestået TECS grundforløb på egen hånd.

  - Ren straffeattest.

  Økonomi:

  - Flymekanikerlærlinge modtager får aspirantløn iht. gældende satser i Air Greenland.

  Ansøgning:

  For komme i betragtning skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde hos den kommunale uddannelsesvejledning/Majoriaq senest den 1. marts. Du skal endvidere bestå en særlig optagelsesprøve tilrettelagt af Air Greenland. Uddannelsen startes pr. 1. August.

  Se mere om uddannelsen på følgende link: https://www.tec.dk/erhvervsuddannelser/vaelg-erhvervsuddannelse/flyteknikeruddannelsen/hvad-laver-en-flytekniker/

  Hør mere om uddannelsen hos Air Greenland på +299 34 34 34 eller på hr@airgreenland.gl ELLER kontakt Majoriaq i din by for at få mere at vide om ansøgning til uddannelsen.

  https://www.majoriaq.gl/kl-GL

 • Trafikassistent

  En trafikassistents daglige arbejde består i:

  - Har ansvarsområder i at give kunder en excellent serviceoplevelse så de føler sig tilpas og trygge til og efter en flyvetur.

  - Foretager check in af passagerer og servicerer passagerer når de er ude i lufthavnen under en rejse, hvor de bl.a. også sørger for boarding af rejsende og byder dem velkommen ved ankomst.

  - Håndterer bagage og fragt ifm. flytrafik.

  - Laver administrative opgaver.

  - Man skal være indstillet på at arbejde alle tider i døgnet.

  Uddannelse og praktik:

  - Startes pr. 1. September og varer i 12 måneder, som starter med en med 6 ugers teoretisk introduktionskursus i Nuuk, der skal bestås, før uddannelsen kan fortsætte.

  - Man udstationeres til 2 forskellige stationer, når man har bestået introduktionskurset, hvor man gennemgår en ’on-the-job-training’, sidemandsoplæring i lufthavne, på kontorer og fragtterminaler.

  - Fag der gennemføres: Service, firmakendskab, reservationssystemer, bagageefterlysningssystemer, sikkerhed og security, farlige stoffer i bagage og forsendelser, førstehjælp, basis radiokommunikation, kassefunktioner.

  - Afsluttes med en eksamen i slutningen af august.

  Kvalifikation og krav til uddannelsen:

  - Tilfredsstillende skolekundskaber, helst GU-uddannelse og gerne suppleret med erhvervserfaring.

  - Det er vigtigt man har en præsentabel fremtoning, et godt helbred og en positiv indstilling.

  - Skal kunne Grønlandsk, Dansk både i skrift og tale og kunne tale engelsk.

  - Hjemmehørende i Grønland og opfylde Grønlands Selvstyrets krav til uddannelsesstøtte.

  - Ren straffeattest.

  Økonomi:

  - Man får aspirantløn iht. gældende satser i Air Greenland.

  Ansøgning:

  - Uddannelsen startes d. 1. September.

  - Ansøgningsfrist: 15. maj. Uddannelsen begynder 1. september.

  - Ansøgningen sendes via. Vores stillingsopslag på vores hjemmeside, hvor du også skal indsende dit CV (5 år tilbage), straffeattest.

  Vedhæft eller vedlæg kopier af eksamensbeviser, straffeattest, CV (5 år tilbage) og kopi af pas, samt eventuelle udtalelser og dåbsattest, samt en personlig ansøgning, hvor du fortæller om skolebaggrund, eventuel erhvervserfaring, fritidsinteresser med mere. Send en ansøgning når vi har opslået en stillingsopslag på vores hjemmeside www.airgreenland.gl fristen er 15. maj.

  Hør mere om uddannelsen hos Air Greenland på +299 34 34 34 eller på hr@airgreenland.gl

 • Terminalarbejder

  En terminalarbejders arbejder består i:

  - Se mere om arbejdsopgaverne under punktet Praktik længere nede.

  Uddannelsen:

  - Er en erhvervsuddannelse og varer i 3 år.

  - Der veksler mellem skoleophold på en lokal erhvervsskole, Jern-og Metalskolen (KTI) i Nuuk og praktik på Air Greenlands stationer som lastemand ELLER ved fragtterminalen.

  - Fag: Arbejdsmiljø, produktudvikling, produktion og service, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, informationsteknologi, introduktion til færdselslære, køretøjets opbygning, vedligeholdelse og motorlære, kundebetjening, logistik og lager osv.

  Praktik:

  Den ene praktikplads er i Fragtterminalen, hvor nedenstående opgaver er relevante;

  - Modtagelse/forsendelse af post og fragt.

  - Klargøring / palletering af afgående fly.

  - Sortering af ankommende gods og styring af transit-gods/-post.

  Det andet sted er praktik kan være hos Lastemænd, hvor flg. arbejdsopgaver kan indgå;

  - Losning / Lastning af fly.

  - Klargøring af last og bagage for afgående fly.

  - Sortering af ankommende gods/bagage.

  - Tilslutning/afmontering af udstyr på fly.

  - Platform signalgivning til afgående-/ankommende fly.

  Kvalifikation og krav til uddannelsen og for at blive praktikant hos Air Greenland:

  - Bestået Folkeskolens Afgangs- prøve (FSA) med tilfredsstillende resultat og være optaget på STI-uddannelsen.

  - Mindst 17 år og gerne have erhvervserfaring, da 100% mødestabilitet er et absolut krav.

  - Være præsentabel og serviceminded.

  - Ren straffeattest (10 år tilbage) kræves for at blive praktikant hos Air Greenland.

  - Man skal være hjemmehørende i Grønland og skal opfylde Grønlands Selvstyres krav til uddannelsesstøtte.

  Økonomi:

  - Terminalarbejder lærlinge modtager lærlingeløn iht. gældende satser fra selvstyret.

  Ansøgning til uddannelsen:

  - Uddannelsen kan startes med en skoleophold i uge 3 eller i uge 40. Du skal indsende et ansøgningsskema, som du kan finde hos den kommunale uddannelsesvejledning/Majoriaq. Uddannelsen kan også startes med en praktikperiode, og startes d. 1. August hos Air Greenland.

  - (For at blive praktikant hos os skal du bestå en særlig optagelsesprøve tilrettelagt af Air Greenland.) Du skal sende en ansøgning (CV) hos Air Greenland senest d. 15. Maj.

  Kontakt Majoriaq i din by for at få mere at vide om ansøgning på nedenstående link: https://www.majoriaq.gl/kl-GL

  Du kan endvidere se mere om uddannelsen på KTI’s hjemmeside:

  https://www.kti.gl/da/uddannelser/jern-og-metal/transport-logistik/terminalarbejder

 • Akademiuddannelsen

  Air Greenland tilbyder praktikplads til AU elever indenfor international handel og markedsføring og økonomi- og ressourcestyring.

  Som AU elev får du viden indenfor flere fagområder og et ansvarsfuldt job.

  Arbejdet i praktikopholdene består bl.a. af:

  • Administrativt arbejde

  • Kundeservice

  • Beskæftigelse med hjælpemidler bestående af forskellige IT-systemer

  Uddannelsen

  Akademiuddannelsen er en 2-årig merkantil videregående uddannelse, hvor den studerende skiftevis er på studieophold og på praktikophold.

  Der vælges ud fra disse uddannelseslinjer:

  • International Handel og Markedsføring

  • Økonomi og Ressourcestyring

  Akademiuddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, hvor der for de teoretiske og praktiske moduler (oparbejdet ved praktikopholdene) tildeles 60 ECTS point hver, således at der samlet tildeles 120 ECTS point for den toårige Akademiuddannelse.

  Der er derfor et meget godt sammenspil med skole og praktikplads.

  International Handel og Markedsføring 

  Linien indeholder følgende obligatoriske fag på første år:

  Afsætningsstrategi, Organisation og Arbejdspsykologi, Markedsføring samt Erhvervsret. Andet år indeholder de obligatoriske fag International Markedsføring og Analyse samt International Markedsføring og Forhandling. Uddannelsen afsluttes med et Afgangsprojekt.

  Økonomi og Ressourcestyring

  Linjen indeholder følgende obligatoriske fag på første år: Erhvervsøkonomi, Statistik samt Organisation og Arbejdspsykologi. Andet år indeholder de obligatoriske fag Økonomistyring i Praksis samt Regnskabsanalyse og Årsregnskab. Uddannelsen afsluttes med et Afgangsprojekt.

  Kvalifikationer og krav 

  Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse.

  Du skal desuden have fået tildelt et optagelsesbrev på uddannelsen. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk eller Majoriaq

  Ansøgningsfrist og yderligere oplysninger

  Den studerende modtager praktikløn under praktikophold efter gældende regler, og der kan udbetales uddannelsesstøtte under skoleophold efter gældende regler, såfremt den studerende ikke modtager praktikløn i disse perioder.

  Husk at ansøgningsfristen er 1. marts og at selve uddannelsen starter omkring 1. august.

  For mere information så kig ind på www.ninuuk.gl eller henvend dig til Niuernermik Ilinniarfik Nuuk på tlf.+299 32 30 99

  Send en ansøgning når vi har opslået en stillingsopslag på vores hjemmeside www.airgreenland.gl.

 • IT-supporter

  Du lærer om it-systemer inden for kontorområdet. Det kan fx være telefoner, computere og kopimaskiner. Du lærer at finde fejl, at reparere og installere it-udstyr. Dit arbejde er at udvikle, opbygge eller vedligeholde it-systemer. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker.

  Uddannelsen

  På uddannelsen opnår du en bred viden om it, der gør dig i stand til at finde fejl og se sammenhænge mellem forskellige systemer, du lærer at opsætte, opdatere og vedligeholde pc'ere samt netværk.

  Uddannelsen er bygget op på at man starter først på hoveduddannelsen data og kommunikation

  Grundforløb 1 varer 20 uger, grundforløb 2 vælger du din uddannelsesretning

  Uddannelsen varer 2 ½ år

  Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

  Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

  • Har lyst til at arbejde med it og teknik
  • Er god til at læse instruktioner og manualer på engelsk 
  • Er serviceminded og god til at hjælpe og vejlede andre
  • Har fokus på kvalitet og detaljer
  • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre

  Arbejdsområder

  Som it-supporter skal du ikke alene kunne finde og fikse it-relaterede problemer - du skal også kunne forklare og få folk til at forstå problemet. Eller i det mindste for dem til ikke at lave den samme fejl igen – eller i så fald kunne løse problemet selv.

  I løbet af din uddannelse vil du få et uddybende kendskab til følgende arbejdsområder og du vil opleve, at flere problemstillinger kan kobles til din teori:

  • drifte og vedligeholdelse af it-systemet
  • finde og fikse it-relaterede fejl og brugerfejl
  • installere og konfigurere computere, programmer og øvrige it-installationer
  • vejlede brugerne og sikre hjælp-til-selvhjælp
  • tilslutte monitorer, printere, routere, servere mv.
  • opsætning af systemsoftware, primært Microsofts produktprogram

  Dine kvalifikationer

  Du har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer.

  På hovedforløbet, skal du have bestået dansk E, matematik E og engelsk på grundforløbet, - dvs have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. årsagen hertil er at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet.

  Send en ansøgning når vi har opslået en stillingsopslag på vores hjemmeside www.airgreenland.gl

 • Cater-og Kantineassistent

  Air Greenland tilbyder praktikplads til cater-og kantineassistent så du kan lære at tilberede og servere mad i kantiner. En vigtig del af arbejdet går ud på at sammensætte et måltid og du bliver oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen.

  Uddannelsen

  Uddannelsen varer 2 år og 6 mdr. og veksler mellem praktik i Air Greenland Nuuk og skoleophold på Inuili Narsaq.

  Uddannelsen er bygget op på den måde, at du starter på en uddannelse til gastronomassistent, som er inddelt i grundforløb i 2 perioder i 10 uger og hovedforløb i 12 uger, og gå videre til en cater- og kantineassistent-uddannelse 3 ugers skoleperiode afsluttes med svendeprøve.

  Uddannelsen giver en grundlæggende viden om sundhed, ernæring og madlavning. Du skal kunne sammensætte menuer og vide noget om drikkevarer. Du skal også lære, hvordan man betjener kunder. Og så skal du lære at arbejde i team.

  På skolen undervises du f.eks. i:

  • Engelsk
  • Salg og service
  • Innovation og iværksætteri
  • Ernæringslære
  • Køkkenpraktik
  • Regning og kalkulation
  • Varekundskab
  • Arbejdsmiljø
  • Produktudvikling
  • Diætetik
  • Kreativ tallerkenanretning
  • Menulære og drikkevarer 

  Arbejdsområder

  Cater & kantineassistenteleven vil blive introducerede for et grundlæggende kendskab til køkken og kantine samt få en masse viden om service. Eleven vil lære at kvalitetsvurdere råvarer, klargøre, tilberede og anrette grundsortimentet i kantiner. Endelig skal eleven kunne udføre almindelig renholdelse.

  Dine kvalifikationer og krav

  For at begynde på grundforløbet skal du have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

  Du skal have mindst E/02 i gennemsnitskarakter i grønlandsk, dansk og matematik til afgangsprøven i 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

  Med denne uddannelse er det vigtigt at du:

  • Kan bevare overblikket – også når der er travlt
  • Har sans for hygiejne
  • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
  • Har fokus på kvalitet og detaljer
  • Er servicemindet
  • Er kreativ.

  Ansøgning

  Husk at ansøgningsfristen er 1. marts og at selve uddannelsen starter omkring 1. august.

  Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til majoriaq i den by du bor i.

  For mere information så kig ind på www.inuili.gl

  Send en ansøgning når vi har opslået en stillingsopslag på vores hjemmeside www.airgreenland.gl