Air Greenland støtter projekt der skal motivere unge til at tage en uddannelse

Gennem farver, motiver, kunst og maling har det vist sig, at kunst på byens store facader giver en oplevelse af tryghed. Og jo mere beboere og lokalsamfundet involveres i processen, des større ejerskab får de både til maleriet og deres eget boligområde.

Projekt Grønlandske MurMalerier er startet i april 2018 i Qaqortoq, og skal introducere cirka 30 unge til forskellige håndværkerfag. De unge kommer især til at arbejde inden for malerfaget, men vil også komme i berøring med træ, fotos, journalistisk og kokkefaget. Formålet er at få de unge til at starte på en håndværkeruddannelse.

Kunstværk på havnen

Det er Jyske Bank der har startet projektet, og når projektet i Grønland er færdigt, vil de unge have skabt et kunstværk på havnen på en stor gavl, som ejes af Royal Artic Line. MurMaleriet vil naturligvis bidrage til at gøre området attraktivt for byens borgere. 

De vigtige partnerskaber

Projekt Grønlandske Murmalerier er også et eksempel på, at partnerskaber mellem erhvervslivet, fonde og det offentlige er i stand til at løfte opgaver, som partnerne vil have svært ved at løfte enkeltvis. Bag projekt Grønlandske MurMalerier står Air Greenland blandt støtterne.

Hos Air Greenland er administrerende direktør, Jacob Nitter Sørensen, glad for at se projekt Grønlandske Murmalerier blive en realitet.

Dette projekt går hånd i hånd med Air Greenlands CSR politik, hvor vores mål er at løfte uddannelsesniveauet. Derfor er det helt naturligt at støtte dette projekt, som sætter fokus på uddannelse og udvikling af kompetencer blandt unge grønlændere”.