Grønland er stadig en attraktiv destination

I 2017 er omsætningen kun faldet svagt til 1.304,8 mio. kr. til trods for tab af servicekontrakterne. Det er et resultat af, at Air Greenland over en årrække har haft fokus på vækst indenfor turistsegmentet, samt sænkning af priserne som incitament til flere rejsende.

 

”Air Greenland leverer i 2017 et godt resultat, til trods for et år med flere udfordringer. Det er resultatet af mange medarbejderes fokuserede arbejde, og det er godt at se, at det strategiske fokus bærer frugt” fortæller bestyrelsesformand Søren Lennert Mortensen.

 

I 2017 fik Air Greenland en vækst på 6 % på de konkurrenceudsatte ruter, som omfatter alle udenrigsruter. 73% af væksten kommer fra afgang mellem Kangerlussuaq og København, og 27% af væksten kommer fra ruterne mellem Grønland og Island.

 

”I 2017 lancerede vi helårsflyvning mellem Grønland og Island, samtidig med at vi intensiverede antallet af flyvninger. Det er gået godt, til trods for at det samlede islandske marked er faldet.” fortsætter Søren Lennert Mortensen.

 

I 2017 blev der fortsat arbejdet for prissænkninger, til trods for tabet af servicekontrakterne. Administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen fortæller:

 

”Vores omsætning og passagermængder falder svagt i 2017, men ikke svarende til vores tab af servicekontrakterne. Samtidig ser vi, at vi har solgt flere sæde-kilometer, og at den gennemsnitlige rejsestrækning er øget. Det viser os, at vi har formået at tiltrække nye kunder, og at disse kunder rejser længere – det har sikret et tilfredsstillende resultat i 2017.”

 

I 2018 øges produktionen fortsat for at kunne understøtte en forsat fremtidig vækst. Charterområder oplevede også i 2017 et historisk godt resultat, og aktivitetsniveauet forventes at holdes i 2018.

 

 

Uddrag af koncernens hovedtal

2017

2016

2015

2014

Årets resultat efter skat (DKK mio.)

 

 

 

 

Air Greenland A/S

28

8,9

51,8

47,4

Hotel Arctic

5,5

4,8

2,3

1,6

Grønlands Rejsebureau

5,9

6,3

5,3

3,7

 

 

 

 

 

Koncernomsætning

1.304,8

1.307,1

1.225,6

1.171,7

Koncernresultat før skat

71,1

40,8

90,3

80,7

Koncernresultat efter skat

44,9

25,6

60,0

52,7

Koncern egenkapital

700,7

683,6

903,6

784,8

 

 

 

 

 

Koncern balancesum

1.170,2

1.121,7

1.379,3

1.356,9

 

 

 

 

 

Udbytte for regnskabsåret

22,5

37

274,0

30,0

Soliditetsgrad

59,9 %

60,9 %

65,5 %

57,8%