Visit Greenland og Air Greenland udvider samarbejdet

Sidste år kunne både Visit Greenland og Air Greenland fortælle om en rekord sæson med over 5000 flere turister over højsæsonen – nu udvides samarbejdet for at fastholde og intensivere den gode udvikling. 

Visit Greenland og Air Greenland har samarbejdet i mange år omkring at fremme turismen til Grønland. I år er samarbejdsaftalen udvidet med konkrete fælles indsatsområder. 

”Skal forventningerne til turismen indfries, er det afgørende, at vi herhjemme begynder at gå sammen om brede, koordinerede og vedholdende markedsføringsindsatser. Vi skal samtidigt sikre, at vi anvender ressourcerne med størst mulig effekt. Derfor er det vigtigt at fokusere indsatserne i enkelt primære markeder - i stedet for at gøre lidt over det hele. Det er på den baggrund samarbejdsaftalen med Air Greenland er udvidet de kommende år”, fortæller Anders Stenbakken, direktør i Visit Greenland. 

Målet med den indgåede aftale er helt overordnet at samarbejde om at øge turismen til Grønland. Det gøres ved at samle ressourcerne omkring fælles markeder, bl.a. Tyskland, Storbritannien og USA som i 2015 var i fremgang. 

”Det er en central del af Air Greenlands strategi at være aktiv medspiller på turismeområdet. For to år siden intensiverede vi arbejdet med markedsføringen af Grønland i udlandet, og allerede tidligt på højsæsonen 2015 kunne vi se det havde båret frugt med en rekord mængde passagerer i juni. Derfor giver en fælles koordineret markedsføringsindsats med Visit Greenland rigtig god mening”, supplerer Michael Højgaard, administrerende direktør i Air Greenland.

Konkret samarbejdes der om pressesamarbejde, destinationsmarkeds-føring, markedsanalyser og at styrke Grønlands position på internettet.

De to virksomheder er ligeledes enige om at arbejde for yderligere opbakning til en fælles indsats i turisterhvervet i Grønland.