3046

Konflikten er afblæst

Air Greenland og Flyvebranchens Personale Union har for kort tid siden underskrevet en aftale om en ny overenskomst for kabinebesætningsmedlemmerne i Air Greenland, og derfor er den varslede konflikt nu afblæst.

Parterne ønsker ikke at udtale sig om indholdet af den nye aftale, men giver udtryk for, at de er glade for at de med bistand fra Forligsinstitutionen er kommet i mål med en aftale om en 4-årig overenskomstperiode.

 

Dermed kan juletrafikken afvikles som planlagt.

 

Air Greenlands HR Direktør, Mads B. Christensen udtaler kort:
- Jeg er glad for, at vi nu kan se frem til, at vi nu i en lang periode kan fokusere på at skabe en attraktiv og konkurrencedygtig arbejdsplads.

Flyvebranchens Personale Union udtaler, at de ligeledes er glade for resultatet, som sikrer at både indsats og kvaliteten af deres medlemmers arbejde anerkendes.

 

- Jeg er glad for, at vi har fundet hinanden til et godt resultat, som sikrer at både indsats og kvaliteten af vores medlemmers arbejde anerkendes, udtaler Flyvebranchens Personale Unions næstformand, Anders Mark Jensen.

 

Som noget helt særligt er parterne som en del af aftalen om overenskomstfornyelse blevet enige om, at der i løbet af 2023 indføres kønsneutral uniform for kabinemedarbejderne.


Begge parter udtaler, at det til trods for adskillige forhandlinger og det lange forhandlingsforløb, der blev startet op i efteråret 2021 – og nu er afsluttet med 29 timer i Forligsinstitutionen – er lykkedes at holde forhandlingerne konstruktive og i en god tone.

 

Der gælder et formelt krav om, at aftalen nu skal godkendes af de respektive kompetente forsamlinger. 

 

Air Greenland CEO, Jacob Nitter Sørensen, er tilfreds og lettet over at konflikten er afblæst.


- Jeg er lettet over at vi kan gennemføre vores operationer efter planen. På vegne af både kunder og medarbejdere og selskabet er jeg utrolig lettet over at vi nu kan afvikle juletrafikken som planlang og jeg vil gerne takke vores kunder for deres forståelse, udtaler Jacob Nitter Sørensen.