1898

Fragtinfo

Cargo Door Dimension

AirBus 330-200
Aft Cargo door Opening 2.44 m W x 1.68 m H

 

Forward Cargo Door 2.44 m W x 1.69 m H

 

DASH8

 

Cargo DOOR 1.25 m W x 1.34 m H

 

Helicopter

 

Door 1.20 m W x 1.15 m H

Køl / Frys kapacitet oversigt pr. station

Køl/Frys faciliteter til håndtering af køl og frosne varer er tilgængelig i Kangerlussuaq, Ilulissat, Narsarsuaq og Nuuk.

Fryse-/kølekapaciteten på de andre stationer kan være begrænset. Derfor kan det være en god idé at tjekke om stationen har plads til at opbevare dit gods indtil det kan komme med flyveren, eller aftale hvornår godset bedst kan indleveres.

 

Kontakt venligst Air Greenland Cargo for nøjagtige detaljer ved større forsendelser.

Specielle forsendelser

Kontakt din speditør hvis det er specielle forsendelser, såsom:

 

  • Farligt Gods (DG)
  • Levende dyr (AVI)
  • Kister (HUM)

Transport forsikring (INC FEE)

Du kan vælge at tegne en transportforsikring ved indleveringen. Dette skal oplyses ved indlevering af forsendelsen, ved at du opgiver en forsikringssum for forsendelsens samlede værdi.

 

Forsikringsgebyr opkræves på fragtbrevet som en procent af det oplyste forsikringsbeløb, dog med et fast minimums beløb på 100 kr.

 

Kunst/Malerier/antikviteter skal selvfølgelig skal være forsvarligt emballeret til transport, før de kan accepteres. Der kan ikke tegnes forsikring på fragtbreve, hvor indholdet er kunst, malerier eller antikviteter.

Told - Grønland og Danmark

Husk at sikre, at bilag, manifest, faktura med mere er indeholdt i forsendelsen. Man skal benytte dette til registrering hos toldvæsenet i Grønland og Danmark EU.

 

Find mere information Grønland Told: http://aka.gl/da

 

For yderligere information kontakt venligst tax@nanoq.gl eller Telefon Tlf. (299) 34 50 00

 

Find mere information Dansk Told: http://www.skat.dk/SKAT.aspx

Våben og ammunition

Godkendelse for overflyvninger med våben, eksplosivstoffer, ammunition med civile luftfartøjer skal følge AWB Transport dokumentet.

 

Trafikstyrelsen
Safety Inspection Department
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Danmark

 

Find more information: http://www.trafikstyrelsen.dk/da.aspx

Mærkning

Forsendelser skal altid være så forberedt eller pakket så transporten med almindelig forsigtighed ved håndtering kan foregå uden skade.

 

Enhver indhold modtagelige for skader ved almindelig håndtering skal være tilstrækkeligt beskyttet ved korrekt pakning og skal markeres eller være påført passende etiketter.

 

Enhver indhold modtagelige for skade der kan opstå i lufttransport, såsom høje eller lave temperaturer, højt eller lavt atmosfærisk tryk eller pludselige ændringer i enten, skal være tilstrækkeligt beskyttet ved korrekt pakning.

 

Hver forsendelse skal være tydeligt og holdbart mærket med navn og adresse på afsender og modtager.

 

Grønlandsk husflid: Udskæringer og materiale til udskæring inklusive, men ikke begrænset til knogle, gevir, stødtand, fedtsten og / eller enhver anden form for Grønlands husflids produkter. Kan kun sendes igennem en speditør da disse ikke kan transport forsikres hos Air Greenland.

 

Levende dyr fra og til Danmark kan kun sendes igennem en speditør.

 

Narhvals tænder må kun sendes i trækasser specielt bygget til disse med forsvarligt indre beskyttelse til transporten så de ikke lider overlast (er kun tilladt i Grønland)

Farligt gods

Visse elementer såsom brændbare væsker, skydevåben, kemikalier og lignende, er underlagt særlige procedurer med regler for pakning og håndtering, eller de kan være forbudt om bord på vores fly. Når man underskiver transportdokumentet Air Waybill, bekræfter man, at forsendelsen ikke indeholder farligt gods eller restricted elementer.

 

Hvis du er i tvivl, så spørg din luftfragt speditør eller på et af vores fragtterminaler, med et datablad (Datasheet) fra leverandøren af produktet.

 

Ret til at afvise forsendelser
Air Greenland forbeholder sig retten til at afvise transport af varer der betragtes som farligt, utilstrækkeligt pakket, eller som kan forårsage ubehag eller gene for vores passagerer.

Conditions of contract IATA AWB

Er placeret bag på AWB Transport dokument