Der er stort pres på vores kundeservice i øjeblikket. Du kan derfor forvente en lang ventetid.

Reklamationer

For at sikker en hurtig og smidig reklamationsproces skal følgende dokumentation/information være til stede.

 

Reklamationer

For at sikker en hurtig og smidig reklamationsproces skal følgende 
dokumentation/information være til stede.

Ved udlevering

Skriftligt forbehold for skader påføres altid fragtbrevet ved udlevering af godset. 
Ved synlige skader skal der optages Air Greenland skadesrapport evt. bilag 
digitale fotos før godset forlader Air Greenland. 
Der kan også fremsendes ”Claim Notice” fra speditørens side til Air Greenland. 
I tilfælde af forsendelsen er gået i forrådnelse skal den lokal Air Greenland 
repræsentant tilkaldes for besigtigelse og udfærdigelse af skadesrapport.

Fremsendelse af erstatningskrav

Følgende skal altid vedlægges ved fremsendelse af skriftligt reklamation 

  • Kopi af Fragtbrev (AWB).
  • Specifikation af erstatningsbeløbet.
  • Kopi af leverandørfaktura med tydelig afmærkning af de poster som ønskes erstattet
  • Skadesrapport med evt. digitale fotos.
  • Samt evt. pakkeliste.
  • Bankkonto nr. til brug for indsættelse af erstatningbeløbet. 

Ingen refusioner vil blive udbetalt for transportudgifter af et AWB udstedt af andre luftfartsselskaber.

Tidsbegrænsninger 

I henhold til luftfartsloven skal følgende tidsbegrænsninger overholdes. 
Beskadigelse – 14 dage fra modtagelse af godset 
Forsinkelse – 21 dage fra modtagelse af godset. 
”lost cargo” – 120 dage fra udskrivelsen af fragtbrevet (AWB’en) 
Air Greenlands ansvarsbegrænsning er 19 SDR pr kg.

Reklamationer skal sendes til 

AIR GREENLAND AS 
Box 1012 
3900 Nuuk 
Att: Fragtreklamationer

I tilfælde at tvivlsspørgsmål er I meget velkommen til at kontakte os på enten 
telefon +299 343190 eller gohfba@airgreenland.gl