3321

Air Greenland står godt rustet til fremtiden trods et turbulent 2022

Air Greenland leverer et årsresultat på 58,6 millioner kroner efter skat i 2022. Resultatet er tilfredsstillende, især taget i betragtning at flyselskabet har afholdt udgifter svarende til ca. 100 mio. kr. i forbindelse med aflysninger og ændringer af afgange i løbet af året.

Air Greenland havde en rekordhøj omsætning på knap 1,5 mia. kroner i 2022, hvilket afspejler et til tider hektisk år med høj aktivitet.  

 

Begyndelsen af 2022 var præget af Covid 19 med kraftig smittespredning i samfundet og dermed lav aktivitet i de første måneder af året. Alligevel steg antallet af gennemførte flyvninger fra knap 33.000 til 34.600, ligesom antallet af passagerer næsten nåede op på niveau med 2019 - året før Covid 19 brød ud.

 

- Vi havde markant færre passagerer i januar og februar, men samlet set havde vi over hele året vores fly mere i luften og med flere passagerer end de foregående to år, siger bestyrelsesforkvinde Bodil Marie Damgaard, der dog samtidigt ikke tøver med at kalde 2022 for et operationelt yderst vanskeligt år for Air Greenland.

 

- Først og fremmest på grund af dårligt vejr som skabte ekstraordinært mange forsinkelser og aflysninger og for det andet, fordi det var sværere at skaffe reservedele fra Europa på grund af eftervirkningerne af Covid 19 og krigen i Ukraine. Det påvirkede især teknisk regularitet på Dash 8 flyene samt indfasningen af vores H155 helikoptere. Disse udefrakommende faktorer, kombineret med rigtig mange passagerer, medførte store gener for kunderne og lagde et stort pres på hele organisationen. Jeg er imponeret over de mange dedikerede medarbejdere, som Air Greenland har, som igen beviste at de også under virkeligt udfordrende vilkår formåede at tage hånd om passagererne. De har ydet en fantastisk indsats, påpeger Bodil Marie Damgaard.   

 

Ved aflyste flyvninger pga. vejret tilbyder Air Greenland at indlogere passagerer på selskabets regning, også selvom man ikke lovgivningsmæssig er forpligtet til det, og det heller ikke er branchestandard i resten af verden.

 

- Omkostningerne til at sikre alle kunder ved aflysninger og forsinkelser har i 2022 været på ca. 100 mio. kr. Det er et bevidst valg at sikre vores kunder på hele rejsen. Både fordi det har stor betydning for den enkelte rejsende, men også fordi det er en måde, hvorpå Air Greenland kan være med til at tage et samfundsansvar, sikre den enkelte passager på hele rejsen og sikre en velfungerende og sammenhængende infrastruktur indenfor luftfarten, siger hun.

 

 

Stigende efterspørgsel

2022 blev et år, hvor både en meget hurtig genrejsning efter Covid 19 og ekstraordinære operationelle udfordringer lagde et stort pres på både Air Greenland og kunder.

 

- Kunderne kom tilbage hurtigere end forventet samtidig med at vores lunefulde vejr i den grad valgte at gøre det vanskeligt at drive luftfart. På den positive side oplevede vi ikke bare genrejsning, men fremgang indenfor turismen med rekordmange turister. Dette er godt for samfundet, men presser samtidig overnatningskapaciteten, når der skal findes ekstra sengepladser til strandede passagerer, siger administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen.

 

- At vi nu er tilbage på sporet både målt på medarbejdere og antal rejsende, er sundt og glædeligt for både os og Grønland. Vi kan sige med sikkerhed, at lufttrafikken er genrejst efter Covid 19, og vi har haft et år med positiv stigning i efterspørgslen, siger han.  

 

Den stigende efterspørgsel har især været mærkbar i skuldersæsonerne, hvilket tilskrives flere turister, der valgte at rejse udenfor højsæsonen. Antallet af flypassagerer steg med 34 % fra 309.000 passagerer i 2021 til 416.000 passagerer i 2022.

 

- Det er en positiv udvikling, som understreger, at Grønland er en destination, som flere ønsker at besøge. Air Greenland koncernen har investeret i værdikæden indenfor turismesegmentet for at skabe ”reason to go”- produkter. Det har vores datterselskaber sørget for, siger Jacob Nitter Sørensen og nævner et par eksempler.

 

- I 2022 har vi faciliteret at Michelin restauranten KOKS åbnede i Ilimanaq, hvor vores datterselskab World of Greenland driver en hytte by, såkaldte lodges. Så har vi lanceret onlineplatformen ”Arctic Excursions”, som giver lokale turistaktører mulighed for at promovere deres produkter til turister som lokale. Et tiltag som vil være med til at løfte udbuddet lokalt og dermed give de rejsende flere muligheder for at sammensætte deres oplevelser. Disse tiltag er også et led i en kapacitetsopbygning, som landet har brug for, for at udvikle turismesektoren påpeger direktøren.  

Flåden udvides

Året 2022 er et år som især medarbejderne sent glemmer. Ikke kun på grund af den usædvanlige irregularitet året bød på, men især fordi Air Greenlands nye flagskib Tuukkaq kom hjem til Grønland.

 

- Flådestrategien fra 2018 er nu ved at være fuldendt. Vi satte den største investering nogensinde, et fabriksnyt Airbus 330neo, i drift i december. Herudover blev fem ud af de syv H155 helikoptere indfaset, hvilket ikke har været nogen nem proces. Men vi er overbeviste om, at helikopteren vil stå sin prøve, når modificeringer, uddannelsen af teknikere og piloter er fuldendt, siger han.

 

I 2022 traf bestyrelsen beslutning om at indkøbe et ekstra dash-8 fly der står standby i tilfælde at teknik, som indsættes i maj 2023 og køb af ni H125 helikoptere som skal erstatte AS350 helikoptertypen. Disse bliver indfaset fra efteråret og ind i året 2024.

 

- På trods af det turbulente år er bestyrelsen tilfreds med årets resultat på 58,6 mio. kroner efter skat. Det er vigtigt, at Air Greenlands står godt rustet som koncern – også efter 2022. Vi har lokal forankring i hele landet og et stærkt fokus på både muligheder og den udvikling i turisme, vi er midt i.

 

Air Greenland A/S afholder ordinær generalforsamling den 12. maj 2023.

FAKTA: Årets highlights

 • COVID-19 var årsag til en lav efterspørgsel indtil marts.
 • Året var præget af usædvanligt ustabilt vejr og stor mangel på flyreservedele.
 • Air Greenland modtog i maj den internationale pris “European Editor’s Deal of the year” for låneaftalen i forbindelse medfornyelse af flyflåden.
 • Air Greenland underskrev købsaftale med Airbus Helicopters om køb af ni H125 helikoptere.
 • Indfasning af de nye H155 helikoptere blev næsten fuldført.
 • Den færøske internationalt anerkendte Michelin-restaurant KOKS åbnede i Ilimanaq.
 • Der blev afholdt åbningsceremoni i Air Greenlands hangar for de over 400 deltagere på rejsemessen Vestnorden.            
 • Partnerskabsaftalen med Visit Greenland blev forlænget med tre år.
 • Air Greenland lancerede en ny rute fra Billund til Kangerlussuaq.
 • Air Greenland tegnede hovedsponsoraftale med Grønlands Idrætsforbund og indgik ny treårig hovedsponsoraftale med Nunatta Isiginnaartitsisarfia – The National Theatre of Greenland.
 • Der blev indgået fem nye overenskomster med fire fagforbund.
 • Grønlands Rejsebureau modtog en pris som Danmarks mest anbefalede virksomhed tildelt af Relationwise. 
 • Arctic Excursions-portalen blev lanceret
 • Tuukkaq blev sat i drift.