2151

Lockout er vores eneste mulighed

Air Greenland er indkaldt til Forligsinstitutionen den 1. april for at finde en mulig løsning med Dansk Metal. Det er derfor ærgerligt at dialogen med Dansk Metal nu føres gennem pressen. Det skaber utryghed for de mange, som står til at skulle rejse i den periode, konflikten risikerer at ramme.

 

Derfor er det vigtigt at belyse, hvad baggrunden for konflikten og den varslede lockout er.

- For det første er det Dansk Metal, som har varslet den strejke som lukker Atlantruten ned. Det sker ovenikøbet lige efter, at landet er på vej mod en normalisering efter to år med Covid-19 pandemi. Det Dansk Metal lægger op til er dermed også en længerevarende konflikt, som langsomt men sikkert vil kvæle det grønlandske samfund, påpeger, HR Direktør, Mads B. Christensen og fortsætter:

 

- Præcis derfor er Air Greenland nødt til at gøre brug af det eneste mulige våben en arbejdsgiver har i forbindelse med et konfliktvarsel, nemlig en lockout af samtlige medarbejdere på området, som modsvar på den af Dansk Metal varslede strejke.

 

Med en lockout sender Air Greenland et signal om, at de krav, som Dansk Metal fremsætter, er urealistisk høje i en tid, hvor luftfarten er presset. Air Greenland står inden for få år over for en øget konkurrence, når de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq åbner.

 

- Det er helt afgørende, at der er råd til at sænke billetpriserne over de kommende år. Det kræver besparelser, og det er derfor også nødvendigt med en realistisk lønudvikling – også for Dansk Metals medlemmer. Vi må konstatere at Dansk Metal tager udgangspunkt i lønudvikling i Danmark, og ikke i Grønland hvor alle medarbejdere arbejder til daglig, siger Mads B. Christensen og tilføjer:

 

- Air Greenland har tilbudt en aftale svarende til udviklingen herhjemme og som svarer til de aftaler, vi allerede har indgået med vores medarbejdere under blandt andet SIK og HK samt medarbejdere på individuelle kontrakter, i alt 275 medarbejdere. Det er en realistisk lønudvikling, som samtidigt gør, at vi kan nå målet om billigere billetter, siger Mads B. Christensen

 

Urealistisk flykapacitet via Island

Når Dansk Metal vælger at lukke ned for den eneste direkte rute mellem Grønland og Danmark, så ved Dansk Metal godt, at det også vil få afgørende indvirkning på flytrafikken i landet.

 

- For det grønlandske samfund svarer det Dansk Metal gør til, at man i Europa lukker for stort set alle transportveje til Danmark (jernbaner, broer/veje, færger og flyafgange) fra den ene dag til den anden, siger HR direktør, Mads B. Christensen og tilføjer:

 

- Dansk Metal prøver over for omverdenen at give indtryk af, at behovet for transport ind og ud af landet kan løses med en rute til Island et par gange om ugen med en 37 sæders propelflyver. Virkeligheden er, at det behov i dag løses af en Airbus 330-200, som flyver fire til syv gange om ugen med 278 sæder inklusive fragtkapacitet, hvor kritiske medicinske prøver, forsyninger, reservedele med mere transporteres frem og tilbage i et fastlagt system, der ikke bare kan lægges om fra den ene dag til den anden.

 

Kort sagt er der ikke kapacitet via Island og Icelandair til at servicere og opretholde behovet for passagertransport, fragt og kritisk infrastruktur til og fra Grønland. Rejsen via Island til Danmark og Europa vil desuden som oftest være forbundet med en overnatning, hvilket yderligere vanskeliggør og fordyrer rejsen.

 

- Og det er her Dansk Metal endnu engang udstiller deres manglende kendskab til vores infrastruktur, fastslår han.

 

Debat i medierne skaber utryghed

De seneste udmeldinger i forbindelse med den varslede konflikt har udelukkende fundet sted igennem danske og grønlandske medier. Den udvikling ærgrer Air Greenland.

 

- Vi er rigtig kede af, at det her kører i medierne. Det skaber en masse utryghed for vores rejsende, som allerede nu begynder at annullere familierejser og må lave om i længe ventede rejseplaner – igen. Idrætsforeninger er bekymrede, fordi GM finder sted i hele landet i den periode, hvor der er varslet konflikt, og rederierne begynder at lede efter alternativer. Skulle det komme til en konflikt, hvad vi ikke håber, så er det helt afgørende for samfundet, at den bliver så kort som muligt. Det er derfor vi vælger at svare igen med en lockout, slutter HR Direktør, Mads B. Christensen.

 

Air Greenlands lockout varsel træder i kraft den 11. april. Men parterne skal mødes til forhandlinger i Forligsinstitutionen den 1. april, hvor parterne skal forsøge at nå til enighed.

 

21. marts 2022, 12:45