1942

Akademiuddannelsen

Air Greenland tilbyder praktikplads til AU elever indenfor international handel og markedsføring og økonomi- og ressourcestyring.

Som AU elev får du viden indenfor flere fagområder og et ansvarsfuldt job.

Arbejdet i praktikopholdene består bl.a. af:

  • Administrativt arbejde
  • Kundeservice
  • Beskæftigelse med hjælpemidler bestående af forskellige IT-systemer

Uddannelsen


Akademiuddannelsen er en 2-årig merkantil videregående uddannelse, hvor den studerende skiftevis er på studieophold og på praktikophold

Der vælges ud fra disse uddannelseslinjer: International Handel og Markedsføring eller Økonomi og Ressourcestyring

Akademiuddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, hvor der for de teoretiske og praktiske moduler (oparbejdet ved praktikopholdene) tildeles 60 ECTS point hver, således at der samlet tildeles 120 ECTS point for den toårige Akademiuddannelse

AU Elev

International Handel og Markedsføring


Afsætningsstrategi, Organisation og Arbejdspsykologi, Markedsføring samt Erhvervsret. Andet år indeholder de obligatoriske fag International Markedsføring og Analyse samt International Markedsføring og Forhandling. Uddannelsen afsluttes med et Afgangsprojekt

Økonomi og Ressourcestyring


Linjen indeholder følgende obligatoriske fag på første år: Erhvervsøkonomi, Statistik samt Organisation og Arbejdspsykologi. Andet år indeholder de obligatoriske fag Økonomistyring i Praksis samt Regnskabsanalyse og Årsregnskab. Uddannelsen afsluttes med et Afgangsprojekt.

Kvalifikationer og krav


Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse

Du skal desuden have fået tildelt et optagelsesbrev på uddannelsen. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Greenland Business School, Nuuk eller Majoriaq

Økonomi


Den studerende modtager praktikløn under praktikophold efter gældende regler, og der kan udbetales uddannelsesstøtte under skoleophold efter gældende regler, såfremt den studerende ikke modtager praktikløn i disse perioder

Ansøgningsfrist


Ansøgningsfristen er 1. marts og at selve uddannelsen starter omkring 1. august

For mere information så kig ind på www.gbs.gl eller henvend dig til Greenland Business School Nuuk på tlf.+299 32 30 99

Send en ansøgning når vi har opslået en stillingsopslag på vores hjemmeside www.airgreenland.gl