1943

IT-supporter

Du lærer om it-systemer inden for kontorområdet. Det kan fx være telefoner, computere og kopimaskiner. Du lærer at finde fejl, at reparere og installere it-udstyr. Dit arbejde er at udvikle, opbygge eller vedligeholde it-systemer. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker.

Som it-supporter skal du ikke alene kunne finde og fikse it-relaterede problemer - du skal også kunne forklare og få folk til at forstå problemet. Eller i det mindste for dem til ikke at lave den samme fejl igen – eller i så fald kunne løse problemet selv.

I løbet af din uddannelse vil du få et uddybende kendskab til flere arbejdsområder og du vil opleve, at flere problemstillinger kan kobles til din teori

En IT-supporters daglige arbejde består i


Drifte og vedligeholdelse af it-systemet

Finde og fikse it-relaterede fejl og brugerfejl

Installere og konfigurere computere, programmer og øvrige it-installationer

Vejlede brugerne og sikre hjælp-til-selvhjælp

Tilslutte monitorer, printere, routere, servere mv.

Opsætning af systemsoftware, primært Microsofts produktprogram

IT Billede (4)

Uddannelsen


På uddannelsen opnår du en bred viden om it, der gør dig i stand til at finde fejl og se sammenhænge mellem forskellige systemer, du lærer at opsætte, opdatere og vedligeholde pc'ere samt netværk.
Uddannelsen er bygget op på at man starter først på hoveduddannelsen data og kommunikation
Grundforløb 1 varer 20 uger, grundforløb 2 vælger du din uddannelsesretning
Uddannelsen varer 2 ½ år
Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.
Med denne uddannelse er det vigtigt, at du har lyst til at arbejde med it og teknik. Er god til at læse instruktioner og manualer på engelsk. Derudover er serviceminded og god til at hjælpe og vejlede andre har fokus på kvalitet og detaljer og kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre

Kvalifikation og krav til uddannelsen


Du har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer.
På hovedforløbet, skal du have bestået dansk E, matematik E og engelsk på grundforløbet, - dvs have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. årsagen hertil er at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet.

Økonomi


Man får aspirantløn iht. gældende satser i Air Greenland.

Ansøgning


Send en ansøgning når vi har opslået en stillingsopslag på vores hjemmeside www.airgreenland.gl