1924

VM 4: Kvalitetsuddannelser

Air Greenland har gennem de sidste 60 år uddannet flere end 1000 personer, som folk, nu en del af selskabet og som folk i andre funktioner, hvor de bidrager til samfundets fortsatte udvikling.

Vores vision er at bidrage til at højne antallet af uddannede i Grønland, og vi ønsker at være det naturlige førstevalg, når elever, lærlinge og studerende skal ud at finde elev- og praktikpladser, helt fra den første erhvervspraktik i folkeskolen.

 

Vi gør mange tiltag, og ikke kun indenfor luftfartsspecifikke uddannelser, da vi også tilbyder leder- og kompetenceudvikling til vores medarbejdere Det er vores mål at udvikle vores medarbejderes kompetencer, så det sikrer et stærkt kundefokus i hele organisationen, og bidrager til udviklingen af lokale kompetencer.

 

Lederudvikling

For nuværende medarbejdere, som er på vej til at skulle overtage en lederstilling tilbyder vi den nødvendige uddannelse, så vedkommende kan blive klædt bedst muligt på, til den stilling de snart skal varetage.

 

Kompetenceudvikling

For medarbejdere, som langt hen ad vejen har de nødvendige kompetencer til at varetage sin stilling, men lige står og mangler et kursus indenfor et specifikt felt, tilbyder vi at de kan tage de nødvendige kurser, for at opbygge den forventede færdighed.
Det tilbydes desuden til både nuværende og kommende medarbejdere.

 

Traineeforløb

Vi tilbyder lærlingepladser i flere afdelinger, hvor det er muligt at blive uddannet direkte fra Air Greenland.

Med traineeforløbene får flere mulighed for at opkvalificere sig uanset baggrund, og er med til at skabe større diversitet, fordi vi får lokalt forankrede folk ind i systemet, som efter forløbet kan fortsætte sin uddannelse efter eget ønske.

 

Talentudvikling

Vi har integreret en talentpolitik i vores uddannelsesstrategi.

Formålet med politikken er at udvikle talenter til vitale funktioner. Politikken har fokus på at udvikle lokalt forankrede kompetencer, og prioritere et øget kundefokus samt udvikle en LEAN forbedringskultur.

 

Den grønlandske jobmesse

Den grønlandske jobmesse er et årligt event, hvor studerende i Danmark med tilknytning til Grønland kan komme og høre om, hvilke muligheder de har for at få arbejde i hjemlandet efter endt uddannelse samt hvis de skal i gang med deres speciale eller afsluttende opgave.

 

Flere større virksomheder fra Grønland deltager gang på gang i messen med det fælles mål at give de studerende inspiration og mulighed for at komme hjem igen, når studiet er færdigt.

 

Som en del af vores mål om at blive det naturlige førstevalg, og for at yde vores i ambitionen om at få flest mulige hjem igen efter endt uddannelse i Danmark og udlandet, deltager vi også på Den grønlandske jobmesse, som vi ligeså er en del af styregruppen til.