Der er stort pres på vores kundeservice i øjeblikket. Du kan derfor forvente en lang ventetid.

Pilot

En pilots daglige arbejde består i:

- At tilrettelægge og gennemføre rute- og charterflyvninger.

- At tjekke flyet så det er fuldt luftdygtigt, herunder beregning af den rette mængde brændstof til en flyvetur og dobbelttjekke om alle passagererne er kommet ombord.

- At gennemføre flyvningen på det højst mulige sikkerhedsniveau.

Piloter skal være indstillet på at arbejde på alle døgnets tider.

Uddannelsen:

- Varer i 2 år og foregår på en flyveskole i Danmark.

- Består af både teori og praktisk flyvning i et integreret forløb, hvor både undervisning og prøveaflæggelse består af teoretiske fag, praktisk flyvning og simulatorflyvning.

- Er inddelt i faser, der hver afsluttes med opnåelse af forskellige certifikater som bl.a. er erhvervsflyvercertifikat, MCC-certifikat samt Type Rating på Dash 8.

Kvalifikation og krav til uddannelsen:

- GU-eksamen med engelsk og matematik på B-niveau og med mindst 7 i gennemsnit i hvert fag (ny skala).

- Alternativt skal du som minimum have HF-enkeltfagsprøve i dansk og på B-niveau have engelsk og matematik med mindst 7 i hvert fag (ny skala)

- Ren straffeattest

- Aldersgrænse på 35 år og godt helbred (dokumenteres af flyvelæge).

Økonomi:

- Pilotaspiranter er berettiget til at få SU af Grønlands Selvstyre, hvis man er hjemmehørende i Grønland og lever op til selvstyrets krav.

Ansøgning om optagelsesprøve:

- Ansøgning sendes til Det Grønlandske Hus i København senest d. 1. marts.

- Se mere i deres hjemmeside på: http://www.sumut.dk/ 

- Til optagelsesprøven skal man bestå en obligatorisk optagelsesprøve af intelligensmæssig, psykomotorisk, og psykologisk karakter.

- Sideløbende skal man opnå en tilfredsstillende lægeerklæring til erhvervsflyvercertifikat(Mecical Class1 ).

Du kan se mere om uddannelsen på følgende: https://sunngu.gl/da/Videregaende/Saerlige-vilkaar/FastvingeAnsøgningen om at blive optaget på uddannelsen som pilotaspirant sendes til Det Grønlandske Hus i København, hvorefter de, i samarbejde med Air Greenland, forestår en udvælgelse af 2 pilotaspiranter for at sikre de bedst egnede kandidater til uddannelsen.