1918

Pilot

Ansøgningen om at blive optaget på uddannelsen som pilotaspirant sendes til Det Grønlandske Hus i København, hvorefter de, i samarbejde med Air Greenland, forestår en udvælgelse af 2 pilotaspiranter for at sikre de bedst egnede kandidater til uddannelsen.

En pilots daglige arbejde består i:


At tilrettelægge og gennemføre rute- og charterflyvninger.

At tjekke flyet så det er fuldt luftdygtigt, herunder beregning af den rette mængde brændstof til en flyvetur og dobbelttjekke om alle passagererne er kommet ombord.

At gennemføre flyvningen på det højst mulige sikkerhedsniveau. Piloter skal være indstillet på at arbejde på alle døgnets tider

Benjamin 202218 JPG (3)

Uddannelsen


Varer i 2 år og foregår på en flyveskole i Danmark.

Består af både teori og praktisk flyvning i et integreret forløb, hvor både undervisning og prøveaflæggelse består af teoretiske fag, praktisk flyvning og simulatorflyvning.
Er inddelt i faser, der hver afsluttes med opnåelse af forskellige certifikater som bl.a. er erhvervsflyvercertifikat, MCC-certifikat samt Type Rating på Dash 8

Kvalifikation og krav til uddannelsen


GU-eksamen med engelsk og matematik på B-niveau og med mindst 7 i gennemsnit i hvert fag (ny skala)
Alternativt skal du som minimum have HF-enkeltfagsprøve i dansk og på B-niveau have engelsk og matematik med mindst 7 i hvert fag (ny skala)
Ren straffeattest

Aldersgrænse på 35 år og godt helbred (dokumenteres af flyvelæge)

At du opfylder selvstyrets betingelser for ansøgning – se mere på sullissivik

Økonomi


Pilotaspiranter er berettiget til at få SU af Grønlands Selvstyre, hvis man er hjemmehørende i Grønland og lever op til selvstyrets krav.

Ansøgning om optagelsesprøve


Ansøgning sendes til Det Grønlandske Hus i København senest d. 1. marts.

il optagelsesprøven skal man bestå en obligatorisk optagelsesprøve af intelligensmæssig, psykomotorisk, og psykologisk karakter

Sideløbende skal man opnå en tilfredsstillende lægeerklæring til erhvervsflyvercertifikat(Mecical Class1 )

Ansøgningen om at blive optaget på uddannelsen som pilotaspirant sendes til Det Grønlandske Hus i København, hvorefter de, i samarbejde med Air Greenland, forestår en udvælgelse af 2 pilotaspiranter for at sikre de bedst egnede kandidater til uddannelsen.