Der er stort pres på vores kundeservice i øjeblikket. Du kan derfor forvente en lang ventetid.

Vi gør Grønland tilgængelig

Grønlands nationale luftfartsselskab Grønlandsfly blev etableret i 1960. Selskabet skiftede i 2002 navn til Air Greenland og har i løbet af 50 år gennemlevet en rivende udvikling. Fra vandfly til jetfly, fra helikopterservice til ruteflyvning med fastvingede fly. Dengang som nu varetager Air Greenland beflyvningen i et arktisk luftrum, der byder på helt særlige udfordringer.

De første år

De første år benyttede man Catalina-fly, der kunne lande både på vand og på landingsbanerne i Narsarsuaq og Kangerlussuaq, der blev etableret af det amerikanske forsvar under 2. verdenskrig. Når flyet skulle lande, skulle landingsbanen først ryddes for isfjelde og isskosser, og hver by havde en særlig lufthavnskode, der var malet på udvalgte tage på byens huse.

I 1965 blev der anlagt heliporte i alle byer og beflyvningen blev udført med S-61 helikoptere, der kunne tage op til 20 passagerer. På det tidspunkt var rutenettet i Grønland på ca. 3.000 km, hvilket var verdens længste net, der blev betjent med helikopter. Der blev årligt fløjet med 15.000 passagerer, et antal der i løbet af ti år steg til 50.000.

Behovet steg for både gods- og passagertransport som følge af den hastige udvikling i Grønland i 1960’erne og 1970’erne. Da helikoptere var og er dyre i drift, begyndte transporten gradvis at ske med fastvingede fly. Lufthavne blev anlagt; først i Nuuk i 1979, dernæst i Ilulissat i 1983. Senere fik de fleste byer langs vestkysten deres egen lufthavn. Siden 2010 er indenrigsflåden fornyet med det hurtigere og mere miljøvenlige Dash-8 fly. I dag beflyver disse fly de fleste ruter i Grønland og ruterne til Island og Canada.

Rednings- og eftersøgningstjeneste

Air Greenland varetager også rednings- og eftersøgningstjenesten (ofte kaldet SAR, hvilket er kort for Search and Rescue) og fungerer som ambulance, hvis patienter skal evakueres til et større hospital eller til behandling i Danmark. Desuden bistår Air Greenland med helikoptere i forbindelse med mineralefterforskning og udfører charteropgaver både i og uden for Grønland. Blandt andet har Air Greenlands fly og materiel løst opgaver ved Antarktis, i Nepal og i Afrika.

I konkurrence

I slutningen af 1990’erne besluttede Air Greenland at tage konkurrencen op med SAS, der indtil da alene havde varetaget ruteflyvningen mellem Grønland og Danmark. Air Greenland indkøbte et jetfly, og efter et par år trak SAS sig fra ruten på helårsbasis. Air Greenland varetager nu alene helårsbeflyvningen mellem Danmark og henholdsvis Kangerlussuaq og Narsarsuaq. I vinterperioden er der fire ugentlige forbindelser og om sommeren syv til Kangerlussuaq.

Væksten i antallet af passagerer har været stigende fra 15.000 mennesker i 1965 til 390.000 i 2012.

Grønlands nationale luftfartsselskab Grønlandsfly blev etableret i 1960 og skiftede i 2002 navn til Air Greenland.
 
 
 

Air Greenlands identitet og udviklingsmuligheder hviler på en række visioner. De udgør det afgørende fundament for hverdagen.

Værdier

Air Greenland arbejder med en strategiplan, der hedder Qarsoq 2015. Det foregår med udgangspunkt i de værdier, der blev vedtaget i forrige strategiplan, Qarsoq 2012:

  • Kommerciel logik
  • Tilgængelig service
  • Gensidig problemløsning (internt i selskabet)
  • Respektfuld åbenhed

Vision

Vi gør Grønland tilgængelig

Mission

  • Vi udvikler vores trafiksystem, hvor det skaber værdi for kunderne og Air Greenland.
  • Vi tiltrækker og udvikler de rette medarbejdere.
  • Vi er bevidste om vores samfundsansvar og tager det alvorligt.